Demensliniens rådgivere

Vi hjælper med spørgsmål om alt inden for demens.

 

En demenssygdom kan medføre mange spørgsmål og stor usikkerhed. Derfor kan det være godt at tale med nogen, der har meget viden om sygdommen og forstår din situation.

 

Vi er alle kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet - og vi holder os opdateret om den nyeste forskning.

 

Du kan være anonym, hvis du ønsker det, og rådgiveren har tavshedspligt. 

 

Du kan ringe, skrive eller bestille en videosamtale med en rådgiver - intet spørgsmål er for stort eller småt.

Hvem er vi?

Else
Else er uddannet sygeplejerske og har siden 2008 været demensfagligrådgiver i Alzheimerforeningen og har derfor haft tusindvis af samtaler på Demenslinien. Hun været med til at starte højskole for mennesker med demens, afholde feriekurser, ungegrupper, ungecamps, børnegrupper, familiecamps, Tænketank, temadage, pårørendekurser, medvirket i bogudgivelser og undervist fagpersoner.
Anne
Anne har arbejdet med demensområdet siden 1994. Hun er uddannet plejehjemsassistent og demenskoordinator. Hun har svaret Demensliniens telefoner siden 2017, og hun holder sig fagligt opdateret på området ved at tage kurser og følger med i den nyeste viden inden for området. Hun har en bred erfaring, der spænder fra hjælpemidler til neopædagogik, og så har hun flere gange været med på feriekurser og familiecamp.
Lone
Lone er uddannet ergoterapeut og har en bred erfaring inden for sundhedsvæsnet, hvoraf 14 år har været som demenskonsulent i en sjællandsk kommune. Hun har en diplomuddannelse i aldring og demens, ligesom hun har deltaget i årlige kurser og konferencer om demens. I sit arbejde som demenskonsulent har Lone talt med mange hundrede mennesker med demens og deres familier.
Kirsten
Kirsten er Demensliniens socialrådgiver, der svarer på spørgsmål relateret til den sociale lovgivning. Hun er inde i reglerne for førtidspension, visitation til plejebolig, regler om magtanvendelse, muligheder for omsorgsorlov og så vejleder hun også pårørende om værgemål og fuldmagter. Hun har haft særlig fokus på demensområdet i sit arbejde siden 1998, og så er hun ofte med på Alzheimerforeningens Familiecamp.
Susanne
Susanne er uddannet psykolog med speciale i ældrepsykologi og psykoterapi. Hun har arbejdet med demens siden 1994, bl.a. på Demenslinien, mange år i kommunalt regi og nu igen på Demenslinien på deltid. Hun har haft utallige samtaler med mennesker med demens og pårørende og været gruppeleder af pårørendegrupper for unge, voksne børn og ægtefæller, afholdt ferierejser og undervist meget.
Charlotte
Charlotte er demens- og neuropædagogisk konsulent og har en uddannelse som sygeplejerske og sundhedsplejerske. Hun er også uddannet familieterapeut og seksualvejleder, og hun har taget telefonen og svaret på spørgsmål om demens i Alzheimerforeningen siden 2016. Hun underviser mennesker med demenssygdom i pædagogiske og sansestimulerende metoder, der blandt andet kan hjælpe dem med at finde ro og undgå sovemedicin og andre psykofarmaka.
Kirsten
Kirsten er uddannet sygeplejerske, og har en diplom i pædagogik og specialuddannelse i psykiatri. Siden 1990 har hun arbejdet indenfor demensområdet. Hun har været afdelingssygeplejerske i socialpsykiatriske institutioner med mennesker med demens og sygeplejerske på gerontopsykiatrisk afdeling med speciale i udredning af demens. Kirsten er forfatter til bogen: Værdighed i demensplejen, og hun har været afløser på Demenslinien siden 2003.
Lone
Lone er uddannet sygehjælper og assistent, og har derudover en diplomuddannelse målrettet demensområdet. Siden 1992 har hun arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, i den sidste fase af deres demenssygdom. Lone tog i 2016 en 1-årig uddannelse i narrativ supervision, og har de sidste 2 år været ansat som demensfagligrådgiver i Center for Demens. Lone har de sidste 8 år været afløser på demenslinien.
Martha
Martha kommer fra den pædagogiske verden med en baggrund som voksenunderviser, en diplom i aldring og demens og en lederuddannelse. Hun har arbejdet indenfor demensområdet siden 1991 bl.a. på plejehjem, i daghjem/aktivitetscenter, som leder for demensenheder og som underviser på demensområdet. Hun har været afløser på demenslinien siden 2018 og nu ansat som demensfaglig rådgiver i Alzheimerforeningen.
Hanna
Hanna er uddannet Social og Sundhedsassistent og har en demenskoordinatoruddannelse og en diplomuddannelse i aldring og demens. Hanna har været demenskoordinator og har gennem en årrække opbygget et rådgivningscenter for yngre personer med demens og deres netværk. Hendes erfaring spænder fra yngre til ældre mennesker med demens i alle stadier af deres sygdom. Hun har erfaring i pårørendegrupper og undervisning.
Marie
Marie er advokat med speciale i familie- og arveret samt fremtidsfuldmagter og værgemål. Hun har arbejdet med værgemål gennem det sidste årti og med fremtidsfuldmagter siden 2017. Marie underviser private personer/pårørende og demensfagligt personale i værgemål og fremtidsfuldmagter. Marie har haft utallige samtaler med mennesker med demens og pårørende og har hjulpet mange med værgemålssager i Familieretshuset og med oprettelse af fremtidsfuldmagter. Hun rådgiver også om arv og oprettelse af testamente.