Privatlivspolitik

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Alzheimerforeningen
Løngangsstræde 25, 4. 1468 København K
CVR-nr.: 15009284
Telefon:  3940 0488
Email: post@alzheimer.dk

 

Læs Alzheimerforeningens Privatlivspolitik her

 

Tilmelding til online informationsmøder

Formål:
Vi indsamler dine oplysninger for at sende link til Alzheimerforeningens informationsmøde og give adgang til efterfølgende digitale fællesmøder. Desuden opbevarer Alzheimerforeningen dit telefonnr. I tilfælde af aflysning eller tekniske udfordringer.

Opbevaring af personoplysninger:
Vi behandler oplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt. Vi opbevarer dine oplysninger i 1 år fra indsamlingstidspunktet. Derefter slettes dine oplysninger medmindre andet samtykke er givet.  

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Formål:
Udsendelse af Alzheimerforeningens nyhedsbrev.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil dine oplysninger blive slettet derefter.

 

Oprettelse af brev i brevkassen

Formål:

Vi behandler oplysninger på dig, for at yde rådgivning og give svar på det spørgsmål du stiller i brevkassen. 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt for at kunne yde rådgivningen. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år fra indsamlingstidspunktet. Derefter anonymiseres dine oplysninger og gemmes i Alzheimerforeningens særligt beskyttede drev.

 

Bestilling af videosamtale

Formål:

Vi behandler oplysninger på dig, for at kunne planlægge og afholde video-rådgivning med en eller flere deltagere.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt for at kunne yde rådgivningen. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til et 1 år fra indsamlingstidspunktet, derefter anonymiseres dine personoplysninger.

 

Brug af Chat:

Formål:

Vi behandler oplysninger på dig, for at yde rådgivning og give svar på det spørgsmål du stiller i chatten. 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt for at kunne yde rådgivningen. Vi opbevarer dine oplysninger i 1 år fra indsamlingstidspunktet. Derefter anonymiseres dine oplysninger og gemmes i Alzheimerforeningens særligt beskyttede drev.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger:
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage:
Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, så har du ret til at trække dette samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.