Udfordringer ifm. Covid-19

12-punktsplanen

I svaret på brev af 8. januar 2021 står at hjemmeboende er med i 12-punkt planen. Skal det forstås således, at vi som hhv. demensramt og pårørende blot indkaldes til vaccination efter vores alder, når vi ikke modtager hjemmehjælp? for det harmonerer jo ikke så godt med, at demente er i større risiko.

Læs hele brevet
26. februar 2021

Svar fra Demenslinien:

Kære Jens

Sundhedsstyrelsen skriver i deres seneste udmelding (uge 8, 2021):

Hvad kendetegner målgruppe 5?
Gruppe 5 omfatter personer med særligt øget risiko for alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med
COVID-19. De er en lille delmængde af de personer, der har øget risiko for alvorlig sygdom med COVID-19 og hvor forskellige andre forhold kan øge deres risiko yderligere. Det kan fx være, at man:

 • har en sygdom i særligt alvorlig grad
 • har en høj alder
 • har flere sygdomme samtidig
 • har nedsat funktionsevne
 • tager meget forskellig medicin

Personer i gruppe 5 er særligt kendetegnet ved, at de typisk bliver behandlet for deres sygdomme på sygehuset. Tilstand med kognitiv svækkelse, fx pga. fremskreden demenssygdom er med på listen.

Hvad med dem, der er pårørende til personer i særlig øget risiko?

Målgruppe 6 er udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko. Det er kun et mindretal af pårørende, der får tilbud om vaccination.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppe 6, kan du tjekke denne liste:

 • Først og fremmest gælder, at man skal være pårørende til en person i særligt øget risiko (gruppe 5).

Derudover skal et eller flere af følgende kriterier være opfyldt:

 • Du er pårørende til en person, der ikke selv kan blive vaccineret eller har nedsat effekt af vaccination.
 • Du er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særlig øget risiko.
 • Du er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte ud over fx
  blot det at man deler bolig, fx trachealsugning og lign.

Pårørende visiteres enten af egen læge eller af sygehuslægen til den person, der er i særligt øget risiko.

Hvis du oplever at kriterierne er opfyldt kan du kontakte din mands læge eller behandlende sygehuslæge, som vurderer, om din mand skal visiteres som gruppe 5 og om du så kan visiteres i gruppe 6 eller om din mand hører til i gruppe 10, som gælder personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 

Med venlig hilsen

Demensliniens rådgiver

 

P.S. Vidste du, at Alzheimerforeningen udelukkende er finansieret af frivillige bidrag?

Vores gratis rådgivning på Demenslinien er derfor afhængig af din og min støtte.

Vil du være med til at sørge for, at andre også kan få glæde af vores rådgivning, kan du give os et bidrag.

Tilbage til brevkassen

Bestil samtale

Skriv et brev til Demensliniens brevkasse

Nedenfor kan du skrive dit spørgsmål til Brevkassen - det er gratis og anonymt. Udfyld venligst oplysningerne herunder - så kan vi bedst muligt hjælpe dig, og andre kan senere få glæde af dit spørgsmål. Det er kun dit kaldenavn der vises i brevkassen. Du kan forvente svar inden for en uge. Vi sender en e-mail med dit spørgsmål og svar, når dit brev er besvaret.

Dette navn vises på hjemmesiden

Ved at offentliggøre dit brev kan andre i samme situation få glæden af læse dit brev - på den måde kan vi hjælpe hinanden. Rådgiveren behandler og anonymiserer alle breve inden de bliver offentliggjort.